Online Prospectus

Fáilte & Welcome

Céad Míle Fáilte to all our readers, whether parent, student, teacher, past student or someone interested to find out about our fine College.


Read More

Gaeilge

Gaeilge

Fáilte Isteach Go hIonad Ghaeilge Coláiste San Dominic.

Sa scoil seo bíonn seans iomlán ag gach duine ard-chaigdeán Ghaeilge a bhaint amach. Cuirtear béim ar na scileanna go léir - ar an dteanga labhartha,ar éisteacht agus ar scríobh na Gaeilge. Is é meon na múinteoirí anseo ná gur cuid tábhachtach den chúltúr í an Ghaeilge. Déantar an-iarracht grá don Ghaeilge a chóthú sna daltaí.

Tugtar spreagadh do dháltaí féachaint ar TG4 agus éisteacht le Raidio na Gaeltachta chomh maith le nuachtáin Gaeilge a léamh. Cothaítear an tuiscint gur féidir dhátheangachas a bheith ag daoine óga agus gur cuid den todhchaí í an Ghaeilge. Mar a deir an seanfhocal "Tír gan teanga, Tír gan anam".

Tugtar spreagadh do dhaltaí páirt a ghlacadh I gnéithe éagsúla den chúltúr, mar shampla, ceol traidisiúnta, céilithe, díospóireachtaí, tráthanna na gceist, dramaíocht, scríbhneoireacht agus imeachtaí éagsúla mar Seachtain na Gaeilge. Sa bhliain d'éirigh leis an bhfoireann sóirearach an Craobh Réigiúnach a shroichint igComórtas Díospóireachta Gael-Linn. Bhí Aoife Cooke, Louise Ní Bhrádaigh, Aisling Ní Chuinn agus Jessica Treacy ar an bhfoireann. 'Sé an rún a bhí againn ná "Tuigeann tuismitheoirí in lae inniu fadhbanna nu hóige". Bhí muidne I bhfábhar an rúin. I mbliana ghlacamar páirt sna díospóireachtaí Gael-Linn freisin.

Le tuilleadh scríobh chuig Roinn na Gaeilge, Coláiste San Dominic, Ascal Uí Ghríofa, B.A.C.-9

Scrudú Béil Gnáthleibhéal 2007

Gaeilge na hIdirbliana 2007

 

Suíomhanna áisiúla:

 

http://www.corbis.ie